Villkor och bestämmelser för användning 

 

Välkommen till hemsidan för Cool Scandinavia HB. Om du fortsätter att söka på och använda denna hemsida, accepterar du att följa och vara bunden av följande villkor och bestämmelser för användning, som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar Cool Scandinavia förhållande till dig med avseende på denna hemsida. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor och bestämmelser, ska du inte använda vår hemsida. 

Uttrycket Cool Scandinavia eller "oss" eller "vi" anspelar på ägaren av hemsidan, Coolscandinavia.com: Golvläggargränd 10, 11759 Stockholm. Vårt företags registreringsnummer är 969790-0232 

Uttrycket "du" anspelar på användaren eller läsaren av vår hemsida. 

Användningen av denna webbplats är underställd följande användningsvillkor: 

  •   Innehållet på sidorna på denna hemsida är förbehållet din allmän 

  • Din användning av uppgifter eller material på denna hemsida sker helt och hållet på egen risk och vi kan inte hållas ansvariga. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som ställs till förfogande via denna hemsida uppfyller dina specifika behov. 

  •  Denna webbplats innehåller material som vi äger eller har licens för. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framtoning, bilder, texter och grafik. Återgivning är förbjudet såvida den inte sker i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som är en del av dessa villkor och bestämmelser. 

  • Obehörig användning av denna hemsida kan ge upphov till krav på ersättning och/eller vara en straffbar handling. 

  • Din användning av denna hemsida och varje eventuell tvist som uppkommer av sådan användning av hemsidan, faller under lagstiftningen i Sverige. 

Tack för att du har läst våra villkor. Vi hoppas att du får glädje av Cool Scandinavia! 

 

Cool Scandinavia 

Golvläggargränd 10, 11759 Stockholm 

Sverige 

Org.Nr. 969790-0232 

Vat Nr. 969790023201 

© Cool Scandinavia HB 

Follow oss

Stockholm, Sweden

Org.nr. 969790-0232

©2019 by Cool Scandinavia